به مناسبت روز آتش نشان، مانور آتش نشانی برگزار شد و تجهیزات آتش نشانی های شهرستان برخوار در شهر ها به نمایش گذاشته شد. در این مانور آتش نشانان شهرستان برخوار به شهر حبیب آباد قدم نهادند و بر سر مزار مطهر شهدای گمنام این شهر آمدند و تجدید میثاق نمودند. پس از آن در سطح شهر حبیب آباد به راه افتادند.
عکاس: محمد مهدی منصوری