حسینعلی حاجی دلیگانی درباره حذف یارانه افراد نیازمند، گفت: متاسفانه در همه حوزهای انتخابیه قطع یارانه افراد نیازمند وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: قطع یارانه افراد نیازمند محدود به یک حوزه انتخابیه نیست و در سطح کشور چنین اتفاقی رخ داده است.

حاجی با اشاره به بلاتکلیف ماندن حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه، گفت: متاسفانه برخی از مدیران قانون خوب را هم که مصوب می‌شود، اجرایی نمی‌کنند و باید گفت این مدیران قانونی را که نخواهند اجرایی کنند، به گونه‌ای با آن رفتار می‌کنند که شما پشیمان شوید از قانونی که گذاشته‌اید.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار ادامه داد: متاسفانه به جای حذف سه دهک بالا که تکلیف قانونی دولت است، آمده‌اند از همه اقشار و دهک‌ها حذف کرده‌اند که باید بگویم این کار هزینه‌های زیادی را روی دست نظام می‌گذارد.

وی درباره این‌که چرا حذف سه دهک بالای جامعه از گرفتن یارانه که تکلیف دولت هم است با تعلل رو به رو شده است، گفت: ما هم هنوز نمی‌دانیم چرا تکلیفی که قانونی و از دولت هم آمده انجام نمی‌شود.

حاجی دلیگانی درخصوص این که در مجلس شورای اسلامی چه پیگیری‌های صورت گرفته است،گفت: پیگیری‌های زیادی را در این خصوص انجام داده‌ایم اما تاکنون جوابی دریافت نکرده‌ایم.