همایش دوچرخه سواری پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی (ره) شهر حبیب آباد به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

تصاویر دریافتی