رژه موتوری بسیج به همت پایگاه های بسیج شهید مصطفی خمینی (ره) و حضرت قمربنی هاشم (ع) شهر حبیب آباد به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح بخش برگزار شد.

عکاس : امیرعلی حامدنیا - محمد نیسانی