صبح امروز یکم مهرماه 98 دانش آموزان شهر حبیب آباد پس از سه ماه خوش گذرانی به مدارس خود رفتند.

عکاس: محمدمهدی منصوری - محمد نیسانی