پایگاه خبری و اطلاع رسانی عصر حباد، رسانه مردمی بخش حبیب آباد برخوار در آبان ماه سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت کرد.

لازم است در مورد علت نام گذاری این پایگاه خبری به نام «عصرحباد» توضیح مختصری بدهیم تا بتوانیم هدف خود را از ایجاد این پایگاه خبری بهتر بیان کنیم.

برای این منظور واژه های «عصر» و «حباد» را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.


*عصر: مفهومی که در نگاه اول از واژه «عصر» و «غروب» و «پایان روز» به ذهن می رسد ، ولی منظور از واژه «عصر» در «عصرحباد»، «دوره» و «زمان کنونی» است.


*حباد: نام محاوره ای و کوتاه شهر حبیب آباد برخوار است که در واقع از نام قدیم شهر (هباد) بر گرفته شده است.


با توجه به این مفهوم ، «عصرحباد» قصد دارد با اطلاع رسانی به موقع و دقیق اخبار و رویدادهای شهرهای بخش حبیب آباد، مخاطبان خود را به طور کلی آگاه و مطلع نماید.

عصرحباد را در سایر پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی دنبال کنید.