جهت ارسال انتقادات، پیشنهادات، خبر و... می توانید از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید.
asrehabad@gmail.com


عصرحباد را در سایر پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی دنبال کنید.